FAQs Complain Problems

तपाइलाई नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कास्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
98% (2727 votes)
सन्तोषजनक
0% (12 votes)
नराम्रो
1% (36 votes)
Total votes: 2775

हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका- बृत्त चित्र