FAQs Complain Problems

बार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी

आ.ब २०७१-७२ मा संचालित कार्यक्रमहरुको  बार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीको सम्पुर्ण document यँहा अवलोकन गर्नुहोला ।

Documents: 

हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका- बृत्त चित्र